Lidmaatschap Loopgroep

Voorwaarden / Contributie / Lidmaatschap

  • De contributie voor de Loopgroep-Kameleon wordt 2x per jaar geïnd, nl. begin januari en begin juni (tenzij je halverwege het jaar lid wordt.) De contributie voor de trainingen in Eenrum bedraagt € 45,- per half jaar, voor Uithuizen is dit € 50,- per half jaar (dit is inclusief het gebruik van de kleedkamers/douches).

  • Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk 2 maanden voor de inningsdatum van de contributie.

  • Lidmaatschap van de Dutch Runners (verplicht) is € 17,00 per jaar ongeacht de datum dat je lid wordt.

  • Het is mogelijk mee te trainen zonder lid te worden van de loopgroep. Hiervoor is bij Magriet een 10-strippenkaart te verkrijgen die dan per training wordt afgestempeld. De 10-strippenkaart kost € 40,00.

  • Bewegen bij Loopgroep-Kameleon en bij Kameleon-Loopbegeleiding doe je op eigen risico.

  • Voor overige zaken gelden de algemene voorwaarden van Kameleon-Loopbegeleiding.

 

Ledenlijst

Een vereniging mag in principe een ledenlijst beschikbaar stellen aan eigen leden. Wij raden wel aan om de ledenvergadering eenmalig te verzoeken om daarmee in algemene zin in te stemmen, mocht dit nog niet gebeurd zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens is van oordeel dat het online publiceren van een ledenlijst slechts is toegestaan op een voor leden afgeschermde webpagina. Wil je als vereniging dus mogelijk maken dat leden elkaar kunnen zoeken via jouw app of website, zorg dan dat je die informatie uitsluitend aan eigen leden beschikbaar stelt.

 

Je bent van harte welkom om enkele keren vrijblijvend mee te trainen. Kom gerust eens langs op een training of neem voor meer informatie contact op met Magriet Taselaar-Vegter, tel. 06-51140603

Om je te kunnen aanmelden dien je de gezondheidsverklaring en het aanmeldformulier volledig in te vullen en inleveren bij Magriet. De formulieren kun je hieronder downloaden.

Buienradar

 
 

www.marinouk.nl                                    www.mashibo.nl